Etikai kódex

Az álláskeresési tanácsadás mibenléte

A konzultációim legfontosabb célja, hogy a tanácsot kérő számára a szakmai élete bármely pontján lehetővé teszem, hogy segítséget kapjon képességei, készségei, szakmai érdeklődése felméréséhez. Kiemelten figyelek arra, hogy a maga számára megfelelő döntéseket hozzon a tanulását, karrierjét, munkaerőpiaci helyzetét illetően, illetve segítséget kapjon kompetenciái továbbfejlesztéséhez akár tanulási, akár munkakörnyezetben.

Az érintettek pontosabb beazonosíthatósága érdekében az álláskeresési tanácsadás alábbi gyakorlati szintjeit különböztetem meg:

Alapelvek

Függetlenség –tiszteletben tartom a szakmaválasztás szabadságát és az ügyfél személyes fejlődését. Kizárólag az ügyfél érdekeivel összhangban működöm: nem befolyásol szolgáltatói, intézményi és finanszírozási érdek, valamint

Titoktartás − a tanácsadás során közölt személyes információkat illetően teljes titoktartást vállalok. Adatokat, információkat nem tárolok, kizárólag a törvényi kötelezettségem alapján szükséges adatokat tárolom (számlázási adatok). Részletes adatkezelési tájékoztató

Esélyegyenlőség – nem teszek különbséget életkor, etnikai hovatartozás, társadalmi osztály, képzettség, képesség stb. alapján. Munkám során arra koncentrálok, hogy a tanulásban és a munkában elősegítsem az esélyegyenlőséget.

Átfogó szemlélet − az egyén döntéshozatalának személyes, szociális, kulturális és gazdasági háttere együttesen érvényesül a tanácsadás során.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!